HR

Jonge ideeën versus ervaring en expertise

Op het ogenblik dat je nieuwe mensen moet aanwerven voor je bedrijf zullen verschillende factoren daarbij een niet onbelangrijke rol spelen. Discrimineren op basis van leeftijd is wettelijk niet toegestaan. Toch is het zo dat voor veel functies een keuze moet worden gemaakt tussen:

  1. Jonge en frisse ideeën;
  2. Ervaring en expertise;

In het eerste geval kies je voor het aanwerven van jonge werkkrachten die nog niet zo lang de schoolbanken hebben verlaten. Deze keuze brengt verschillende voordelen met zich mee. In eerste instantie zijn deze werkkrachten uiteraard erg jong en daardoor nog behoorlijk goedkoop. Bovendien hebben ze eveneens een frisse kijk op de zaken en komen ze vaak met de meest innovatieve ideeën aanzetten. Toch is de keuze voor jonge werkkrachten lang niet altijd de interessantste om te maken.

Vertrek vanuit de eisen van de functie in kwestie

Bij het opstellen van elke vacature moet er in de praktijk steeds worden vertrokken vanuit de eisen die zijn verbonden aan de functie in kwestie. Wat bedoelen we daar nu precies mee? Zeer eenvoudig. De keuze tussen jonge en frisse ideeën of ervaring en expertise zal namelijk eveneens worden gemaakt aan de hand van de eisen die worden gesteld door de functie waarvoor er wordt gezocht naar een geschikt personeelslid.

Voor creatieve cellen geldt in de praktijk dat steeds meer bedrijven de volledige focus leggen op jonge werkkrachten met innovatieve ideeën. Dat is op zich begrijpelijk en ook zeker niet slecht. Wel is het zo dat er in het meest optimale geval kan worden gerekend op een evenwichtige balans bij het zoeken naar geschikt personeel. Wordt er dus met andere woorden vanuit teamverband gewerkt? Dan is een optimale combinatie van nieuwe, frisse ideeën enerzijds en ervaring en expertise anderzijds een echte must.

Denk ook aan tijdelijke freelancers

Voor heel wat bedrijven geldt dat ze te maken krijgen met een gebrek aan creativiteit. Bij deze ondernemingen zijn de vaste werknemers dan ook een beetje vastgeroest in hun functie. Dat is vervelend. Toch hoeft dit niet perse een groot probleem te zijn. Heel wat bedrijven kijken tegenwoordig namelijk in de richting van freelancers. Deze experts zijn niet vast in dienst bij het bedrijf, maar kunnen tijdelijk worden ingezet om bepaalde functies in te vullen. Heb je dus met andere woorden (tijdelijk) nood aan een extra creatieve impuls binnen je onderneming? Dan is het zeker de moeite waard om daarvoor een beroep te doen op freelancers.

Denk goed na over de bestelling invulling voor elke job en onderneming

Niet alleen de functie die moet worden ingevuld is bepalend voor het soort werknemer die wordt ingehuurd. Er dient op dat vlak namelijk eveneens stil te worden gestaan bij het soort bedrijf waarvan sprake is. Voor een start-up kan het bijvoorbeeld zo zijn dat men net ervaring en expertise nodig heeft om de opstartperiode goed door te kunnen komen. Daar tegenover staat dat het net de innovatieve en creatieve ideeën van de jongste werknemers zijn die aan de basis liggen van een start-up. Hoe dan ook, het mag duidelijk zijn dat je altijd goed moet nadenken over welk type werkkracht voor jouw onderneming nu precies de meest interessante keuze is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button