Juridisch

Hoe kan een aansprakelijkheidsverzekering ZZP jou beschermen?

Als ZZP’er spreekt het voor zich dat je geconfronteerd kan worden met heel wat potentiële risico’s. Het is jammer genoeg niet mogelijk om je in te dekken tegen al deze verschillende risico’s. Gelukkig bestaat er wel zoiets als een aansprakelijkheidsverzekering ZZP. Het afsluiten van een dergelijke verzekering zorgt er voor dat je financiële situatie als ZZP’er op verschillende manieren kan worden beschermd. Wil jij ook graag ontdekken op welke manier dat precies gebeurt? Dat kan door je even grondig te verdiepen in de informatie hier op deze pagina.

Een aansprakelijkheidsverzekering voor ZZP’ers afsluiten of niet?

Voor alle ZZP’ers geldt dat het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering eigenlijk een absolute must is. Deze verzekering maakt het namelijk mogelijk om je als professional in te dekken tegen allerhande soorten claims. Deze claims kunnen het gevolg zijn van een bepaalde fout die je als ondernemer hebt gemaakt. Ook wanneer iemand als gevolg van jouw werkzaamheden een letsel oploopt is het zo dat de aansprakelijkheidsverzekering daar haar tussenkomst voor verleent. Dat is overigens geen overbodige luxe. De kosten waar je in dit geval mee kan worden geconfronteerd kunnen immers behoorlijk hoog oplopen. Wil je er dus met andere woorden voor zorgen dat een dergelijke situatie niet meteen je financiële situatie als ZZP’er hypothekeert? Dan is het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering voor jou altijd een must.

Welke dekkingen biedt een dergelijke verzekering aan?

Er worden door de aansprakelijkheidsverzekering voor ZZP’ers menig aantal verschillende dekkingen aangeboden. Het gaat hierbij onder meer om de volgende dekkingen:

  • Verwondingen die zijn ontstaan aan één of meerdere personen;
  • Schade veroorzaakt aan de spullen van derden;
  • Schade als gevolg van een gebrek aan een product;
  • Milieuschade die het gevolg is van een bepaald incident;
  • Schade die werknemers aan elkaar toebrengen;
  • Gevolgschade;

Naast bovenstaande schade en de financiële gevolgen daarvan is het eveneens zo dat er nog een belangrijke clausule is opgenomen in de aansprakelijkheidsverzekering ZZP. Het is namelijk eveneens zo dat alle maatregelen die moeten worden genomen ter voorkoming van nieuwe schade ook worden ingedekt. Let wel, het spreekt voor zich dat dit moet worden goedgekeurd door de verzekeraar. Je kan dus niet zomaar alle kosten gaan inbrengen.

Is een aansprakelijkheidsverzekering voor ZZP’ers wettelijk verplicht?

Zowel voor particulieren als voor ZZP’ers geldt dat er in Nederland verschillende verzekeringen bestaan die verplicht moeten worden afgesloten. Het bekendste voorbeeld van zo’n verzekering is natuurlijk de WA-verzekering voor autobestuurders. Tegelijkertijd is het eveneens zo dat er ook verschillende verzekeringen bestaan  die weliswaar aan te raden zijn, maar die niet wettelijk verplicht dienen te worden afgesloten. Een mooi voorbeeld van een dergelijke verzekering is de aansprakelijkheidsverzekering.

Zowel voor consumenten als voor ondernemers geldt dat deze verzekering niet wettelijk verplicht moet worden afgesloten. Dit gezegd hebbende is ze wel zeer interessant. De financiële gevolgen die bepaalde schade met zich mee kan brengen zijn in de praktijk zeer aanzienlijk te noemen. Wil je, je hier tegen beschermen? Dan is er wellicht geen andere manier om dit voor mekaar te krijgen dan het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering. Wat ons betreft is ze dan ook zeker en vast het overwegen waard.

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button