Tech

Meer dan één laptop op de zaak als ZZP’er, kan dat?

Als ZZP’er heb je voor het uitvoeren van je werkzaamheden uiteraard nood aan verschillende zaken. Zo geldt voor elke ZZP’er dat hij of zij investeert in een laptop en / of een computer. Dat is op zich prima, maar wat wanneer je nood hebt aan meerdere systemen? Als je alleen voor je bedrijf werkt, is het dan wel mogelijk om bijvoorbeeld meerdere laptops in de boekhouding op te nemen? En indien ja, waar moet je dan rekening mee houden? Je komt het te weten hier in dit artikel!

Kan je een laptop inbrengen in je boekhouding als ZZP’er?

Het spreekt voor zich dat het in de praktijk zonder probleem mogelijk is om een laptop in te brengen in je boekhouding als ZZP’er. Daarbij is het evenwel van belang om er rekening mee te houden dat je dit moet kunnen verklaren. Nu leven we in een digitale wereld en zijn er voor het uitvoeren van heel wat administratieve toepassingen computers vereist. Dat valt dus al mee. In principe kan elke ZZP’er dan ook stellen dat hij of zij de laptop gebruikt voor het opstellen van offertes, facturen, het beantwoorden van e-mails, etc. Dit zorgt er voor dat het tegenwoordig door de Belastingdienst altijd wel wordt toegestaan om één computer in je boekhouding op te nemen.

Wat wanneer je meerdere laptops wil laten opnemen?

De hamvraag van dit artikel heeft echter geen betrekking tot het opnemen van één laptop in je boekhouding, maar meerdere. Dan wordt het natuurlijk meteen een ander verhaal. Je moet in deze situatie vooral nadenken over de reden waarom jij meerdere laptops nodig hebt als ZZP’er. Een verklaring kan bijvoorbeeld zijn dat je één toestel altijd meeneemt onderweg. Het tweede systeem laat je dan omwille van veiligheidsredenen steeds op het bedrijf achter.

Het belangrijkste probleem schuilt in het feit dat je eigenlijk een zakelijke laptop niet voor private doeleinden mag gebruiken. Doe je dat wel? Dan bestaat het risico dat de Belastingdienst wil dat je daarvoor een bepaald voordeel in natura betaalt. Wil je het risico om geconfronteerd te worden met een dergelijke ‘verrassing’ binnen de perken houden? Dan zou je er voor kunnen kiezen om nog een extra systeem aan te kopen die louter en alleen privé wordt gebruikt.

Meerdere laptops op de zaak als ZZP’er is dus mogelijk

De conclusie van deze pagina is dus dat het in de praktijk perfect mogelijk is om meerdere laptop als ZZP’er op de zaak te plaatsen. Daarbij dient er echter rekening te worden gehouden met het feit dat je bij een eventuele controle van de Belastingen dus moet kunnen aantonen dat die laptop echt omwille van zakelijke doeleinden wordt gebruikt. Bestaat er daar twijfel over of kan men ook privaat gebruik aantonen? Dan zou het kunnen gebeuren dat je daardoor met problemen wordt geconfronteerd. In het merendeel van de gevallen is dat gelukkig niet zo. Toch is en blijft dit zeker  een punt om als ZZP’er rekening mee te houden. Heb ja al een laptop die je enkel en alleen voor bijvoorbeeld je private administratie gebruikt? Dan is dat natuurlijk allemaal net wat eenvoudiger te verantwoorden.

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button