Juridisch

Wanneer geef je de invordering van een factuur uit handen?

Elke onderneming wordt wel eens geconfronteerd met een wanbetaler. Dergelijke wanbetalers vormen een groot probleem. Dit niet alleen omdat ze de cashflow van je bedrijf in gevaar kunnen brengen. Daarnaast is het eveneens zo dat dergelijke klanten een bedreiging kunnen betekenen voor het voortbestaan van je bedrijf. Jammer genoeg is het in de praktijk niet altijd even eenvoudig om wanbetalers het hoofd te bieden. Gelukkig bestaan er daar tegenwoordig wel enkele oplossingen voor. Zo kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om de invordering van je factuur uit handen te geven. Vooraleer je deze keuze maakt zijn er wel een aantal belangrijke punten om bij stil te blijven staan. Wat deze punten nu precies zijn laten we je graag ontdekken middels de onderstaande informatie.

Waarom de invordering van een factuur uit handen geven?

We leven in een economisch en financieel moeilijke tijd. Dit zorgt er voor dat heel wat partijen geconfronteerd worden met financiële problemen. Dergelijke problemen treffen niet alleen de klant, maar ook jij als verkopende of verstrekkende partij. Het nauwkeurig opvolgen van betalingen is zeker in economisch complexe tijden zeer belangrijk. Enkel en alleen op die manier zorg je er namelijk voor dat jouw eigen onderneming op een zeker ogenblik niet in financiële moeilijkheden zal verkeren. Wanneer het versturen van de gebruikelijke herinneringen geen oplossing biedt is overgaan tot het laten invorderen van een factuur wellicht de enige die keuze die nog kan worden gemaakt.

Wanneer maak je deze toch wel moeilijke keuze?

Vergis je niet, het laten invorderen van een factuur is een moeilijke keuze. Je moet op dat moment namelijk de afweging maken tussen enerzijds het ontvangen van extra financiële middelen en anderzijds het kapotmaken van de relatie met je klant. Je moet je als ondernemer dan ook altijd bewust zijn van de gevolgen die het laten invorderen van een factuur met zich meebrengt. Op een bepaald ogenblik kan je echter jammer genoeg niet anders.

Belangrijk is vooral om er bij een factuur laten invorderen voor te zorgen dat je alle alternatieve mogelijkheden reeds hebt proberen aan te wenden. Met andere woorden, je moet je klant voorafgaand aan het laten invorderen van hun factuur altijd de mogelijkheid hebben gegeven om deze nog te voldoen buiten de normale betaaltermijn om. In principe dienen er drie herinneringen te worden verzonden, namelijk:

  1. De eerste herinnering op vervaldatum;
  2. De tweede herinnering 14 dagen na de eerste;
  3. De (aangetekende) ingebrekestelling;

Slechts wanneer er op deze laatste herinnering of ingebrekestelling niet wordt gereageerd heb je doorgaans geen andere keuze meer dan over te gaan tot het laten invorderen van de factuur in kwestie. Je zal er dan in ieder geval alles aan hebben gedaan om die situatie te voorkomen.

Welke kosten brengt het laten invorderen van een factuur met zich mee?

Het merendeel van de ondernemers besteden het laten invorderen van een factuur uit aan een incassobureau. Dit is het gevolg van het feit dat heel wat van deze partijen werken op basis van ‘no cure no pay’. Met andere woorden, kan de factuur niet worden ingevorderd? Dan hoef je ook niets te betalen. Slaagt men daar wel in? Dan wordt er doorgaans een bepaald percentage van de factuur ingehouden als commissie. Hoeveel dat percentage precies bedraagt is sterk afhankelijk van de partij in kwestie.

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button