OndernemenTips

De missie, doelstellingen en visie van je startende onderneming vastleggen

Bij het opstellen van je ondernemingsplan hoort er veel aandacht te gaan naar je missie en visie. Dit legt namelijk uit wat de bestaansreden van je startende onderneming is en wat je met je onderneming wil bereiken. De termen missie en visie worden vaak door elkaar gebruikt, maar zijn zeker geen synoniemen. We leggen het verschil voor je uit en gebruiken Tesla als voorbeeld en inspiratiebron voor het formuleren van je eigen missie, doelstellingen en visie.

Missie van een startende onderneming bepalen

De missie van een bedrijf is eigenlijk het bestaansrecht van het bedrijf. De missie is steeds to the point, duidelijk, kort en krachtig, maar ook voldoende breed om de lange termijn te dekken. Zo geeft Tesla bijvoorbeeld aan dat het hun missie is om “de wereldwijde transitie naar duurzame energie te versnellen.” Deze missie is voldoende ruim omschreven en gaat verder dan de productie van elektrische auto’s. Niet voor niets maakt Tesla niet alleen elektrische auto’s, maar bijvoorbeeld ook thuisaccu’s en laadpalen.

Een goede manier om tot een missie te komen, is zelfklevende memoblaadjes gebruiken. Op elk memoblaadje noteer je één concreet voorbeeld van een van deze vijf categorieën: waarom het bedrijf bestaat, wat het werkterrein is, welk resultaat het bedrijf voor ogen heeft, wat het onderscheidend vermogen is en welke doelstellingen het bedrijf nastreeft. Rangschik alles ook op deze manier en probeer telkens te vinden wat het achterliggend idee is.

Zo had Tesla het bijvoorbeeld kunnen hebben over de transitie naar duurzaam verkeer, maar dat kan enkel als de getankte energie zelf ook duurzaam is. Dat moest dus ruimer. Ontleed op dezelfde manier de verschillende bestanddelen tot je uitkomt bij een korte maar krachtige missie.

Doelstellingen formuleren

Aan de missie kunnen vervolgens concrete doelstellingen worden verbonden. Een handig hulpstuk is hierbij de SMART-methode. Dit wil zeggen dat de doelstellingen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden zijn. In het geval van Tesla begint het verhaal natuurlijk met het versnellen van de opkomst van duurzaam vervoer door aantrekkelijke en betaalbare elektrische auto’s op de markt te brengen. In de praktijk heeft men daar altijd concrete cijfers aan verbonden, zoals “het produceren van 500.000 elektrische auto’s in 2020” – het werden er uiteindelijk 499.550. Deze doelstelling is veel specifieker dan “de transitie naar duurzame energie versnellen” en is bovendien ook acceptabel en realistisch. Het is ten slotte nog eens tijdsgebonden en meetbaar, terwijl het mooi de missie van het bedrijf vertolkt.

Van missie naar visie

Van missie naar visie

Tot slot is de visie gebaseerd op de missie, maar dit concreter en eerder toekomstgericht. Terwijl de missie aangeeft wat het bestaansrecht is, geeft de visie aan wat de onderneming in de toekomst wil bereiken. De visie wordt concreet omschreven en is haalbaar. Dit wil ook zeggen dat een onderneming na verloop van tijd zijn visie zal moeten bijstellen.

Elon Musk heeft alvast zijn zaakjes op orde en heeft zijn visie nooit onder stoelen of banken gestoken. In zijn masterplan, het zogenaamde ‘The Secret Tesla Motors Master Plan (just between you and me)’ is duidelijk geschreven dat hij eerst en vooral een elektrische sportauto in een kleine oplage wilde ontwikkelen. Dit moest de markt klaarmaken voor elektrische auto’s en moest bijdragen aan de ontwikkeling van de benodigde technologieën. Dit was ook realistisch, want Musk begon met een bescheiden kapitaal na de verkoop van zijn bedrijf PayPal.

Nadat de eerste stap van een jong idee naar ervaring en expertise is gezet, wilde hij de winst hiervan gebruiken om een luxeauto te maken in een grotere oplage, met een focus op de zakelijke markt. De winst en de opgedane kennis wordt vervolgens gebruikt om een betaalbare auto te ontwikkelen in een nog grotere oplage. Ten slotte wil Tesla leverancier worden van de duurzame zonne-energie die deze auto’s nodig hebben.

De toekomstvisie van het bedrijf is heel duidelijk omschreven en bouwt verder op de missie. Wees dan ook niet verbaasd als je binnen enkele decennia je duurzame energie door Tesla geleverd krijgt. En nu jij: waar moet jouw onderneming staan binnen tien, twintig of vijftig jaar?

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button